LỊCH PHÁT SÓNG: Thứ Sáu, 25/07

12:00 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
12:30 AM
Thế Giới DJ-Thế Giới DJ
1:30 AM
Lucky 6-Tập 30
2:00 AM
KPop-Tập 25
2:30 AM
Nhạc Phim-Tập 11
3:00 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
5:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
6:00 AM
Thế Giới DJ-Thế Giới DJ
7:00 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
7:30 AM
360 Hà Nội-Tập 7
8:00 AM
Jpop-Tập 19
8:30 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
9:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
9:45 AM
Vpop +-Vpop +
10:00 AM
Hạt Giống Âm Nhạc-Tập 13
10:30 AM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 22
11:00 AM
Ghế Đỏ-Tập 43
11:15 AM
Đội Đặc Nhiệm Học Đường-Tập 9
11:30 AM
Một Ngày Mới-S4 - Tập 6
12:00 PM
Vpop 20-Tập 29
1:00 PM
DRAMA-Chuyện ở PORTLAND S2 Tập 08
2:00 PM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
2:30 PM
YAN Star-Tập 25
3:00 PM
100 Độ Yan-Tập 30
3:30 PM
Vpop +-Vpop +
4:00 PM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
4:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
5:00 PM
Chỉ có thể là Yan -Tập 24
6:00 PM
Sao A - Z-Tập 12
6:30 PM
DRAMA-Chuyện ở PORTLAND S2 Tập 09
7:30 PM
Hạt Giống Âm Nhạc-Tập 13
8:00 PM
Ghế Đỏ-Tập 43
8:15 PM
360 Hà Nội-Tập 7
8:45 PM
Đội Đặc Nhiệm Học Đường-Tập 10
9:00 PM
We 10-Tập 30
10:00 PM
Khi ta 20-Tập 3
10:30 PM
DRAMA-Chuyện ở PORTLAND S2 Tập 9
11:30 PM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 22