LỊCH PHÁT SÓNG: Thứ Bảy, 04/07

12:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
1:30 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
2:00 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
2:30 AM
Acoustic-Tập 10
3:00 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
5:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
6:00 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
6:30 AM
Bánh Gato-Tập 27
7:00 AM
Lucky 6-Tập 27
7:30 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
8:00 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
8:30 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
9:00 AM
Phim hoạt hình-LaVa
9:15 AM
Ra Đa 123-Tập 18
9:30 AM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Weekend - Tập 25
10:00 AM
Vpop 20-Tập 26
11:00 AM
Urban Beat - Nhịp Điệu Phố-Tập 3
11:30 AM
radio 88.8-Tập 13
12:00 PM
100 Độ Yan-Tập 27
12:30 PM
Ghế Đỏ-Tập 19
1:00 PM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Weekend - Tập 25
1:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
2:00 PM
KPop-Tập 11
2:30 PM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
2:45 PM
Phim hoạt hình-LaVa
3:00 PM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
3:30 PM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Weekend - Tập 25
4:00 PM
Yan Cine-Infernal Affairs I - Vô Gian Đạo
6:00 PM
We 10-Tập 27
7:30 PM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Weekend - Tập 25
8:00 PM
Chỉ có thể là Yan -Tập 19
8:30 PM
Bếp Chiến-Tập 2
9:00 PM
Vpop 20-Tập 27
10:00 PM
Yan Cine-Infernal Affairs I - Vô Gian Đạo II