LỊCH PHÁT SÓNG: Thứ Sáu, 31/10

12:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
12:30 AM
Thế Giới DJ-Ngọc Anh
1:30 AM
Rock-Tập 18
2:00 AM
KPop-Tập 31
2:30 AM
Electro-Tập 18
3:00 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
5:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
6:00 AM
Thế Giới DJ-Nguyen Nhac
7:00 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
7:30 AM
YAN Star-Tập 39
8:00 AM
Jpop-Tập 26
8:30 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
9:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
9:30 AM
Zoom/Boom-Zoom/Boom
10:00 AM
Hạt Giống Âm Nhạc-Tập 20
10:30 AM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 36
11:00 AM
Overtime-Tập 10
11:30 AM
Một Ngày Mới-S4 - tập 13
12:00 PM
Vpop 20-Tập 43
1:00 PM
DRAMA-Chỉ vì yêu - tập 19
2:00 PM
Rock-Tập 18
2:30 PM
Lucky 6-Tập 44
3:00 PM
100 Độ Yan-Tập 44
3:30 PM
Vpop +-Vpop +
4:00 PM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
4:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
5:00 PM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 36
5:30 PM
radio 88.8-Tập 23
6:00 PM
Bếp Chiến-Tập 9
7:00 PM
DRAMA-Chỉ vì yêu - tập 19
7:30 PM
Hạt Giống Âm Nhạc-Tập 20
8:00 PM
Ghế Đỏ-Tập 54
8:15 PM
360 Hà Nội-Tập 7
8:45 PM
Tạp Chí Thời Trang -Tập 20
9:00 PM
We 10-Tập 44
10:00 PM
YAN Star-Tập 39
10:30 PM
DRAMA-Chỉ vì yêu - tập 20
11:30 PM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 36