LỊCH PHÁT SÓNG: Thứ Hai, 30/11

12:00 AM
Yan Cine-Thám Tử Mù
1:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
2:30 AM
Acoustic-Tập 21
3:00 AM
KPop-Tập 22
3:30 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
4:30 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
6:30 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
7:00 AM
Lucky 6-Tập 49
7:30 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
8:00 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
8:30 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
9:30 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
9:45 AM
Vpop +-Vpop +
10:00 AM
Bánh Gato-Tập 49
10:30 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
11:00 AM
YAN Star-Tập 41
11:30 AM
RAIN EFFECTS - NGÀY TRỞ LẠI-Tập 3
12:30 PM
Chỉ có thể là Yan -Tập 43
1:00 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
1:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
2:00 PM
Hạt Giống Âm Nhạc-Tập 21
2:45 PM
Vpop +-Vpop +
3:30 PM
Ra Đa 123-Tập 40
4:00 PM
Yan Cine-Thám Tử Mù
6:00 PM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 47
6:30 PM
Ghế Đỏ-Tập 42
6:45 PM
ĐĐNHĐ-Tập 4
7:00 PM
Bếp Chiến-Tập 17
7:30 PM
Awesome-Tập 13
8:00 PM
We 10-Tập 48
9:00 PM
Mộc -Tập 20
9:30 PM
Tuần Lễ Thời Trang Việt Nam-Tập 3
10:00 PM
Yan Cine-Dạ Thú Đặc Cảnh