LỊCH PHÁT SÓNG: Thứ Hai, 26/01

12:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
12:30 AM
Thế Giới DJ-Ngọc Anh
1:30 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
2:00 AM
KPop-KPop
2:30 AM
Acoustic-Acoustic
3:00 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
5:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
6:00 AM
Thế Giới DJ-Hung Seven
7:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
7:30 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
8:00 AM
DRAMA-Chuyện ở PORTLAND S2EPS013
9:00 AM
Phim hoạt hình-LaVa
9:15 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
9:30 AM
MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180-MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180
9:30 AM
MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180-MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180
9:45 AM
Vpop +-Vpop +
10:00 AM
Bánh Gato-Tập 5
10:30 AM
Phim hoạt hình-LaVa
10:45 AM
MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180-MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180
11:00 AM
YAN Around-S4 tập 2
12:00 PM
Ước Mơ Cùng Yan-S3 tập 2
12:45 PM
Ghế Đỏ-Tập 4
1:00 PM
Lucky 6-Tập 5
1:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
2:00 PM
Hạt Giống Âm Nhạc-Hạt Giống Âm Nhạc
2:30 PM
Acoustic-Acoustic
3:00 PM
Bánh Gato-Tập 5
3:30 PM
Vpop +-Vpop +
3:45 PM
MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180-MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180
4:00 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
4:30 PM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
5:00 PM
YAN Around-S4 tập 3
6:00 PM
Học Viện Teen Cứng-Tập 1
6:15 PM
Ghế Đỏ-Tập 4
6:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
7:00 PM
Phim hoạt hình-LaVa
7:15 PM
Mẹo Hay 180-Mẹo Hay 180
7:30 PM
OFF THE ROCKERS - TRÒ ĐÙA TRÊN PHỐ-Tập 6
8:30 PM
We 10-Tập 4
9:30 PM
Chỉ có thể là Yan -Tập 8
10:00 PM
CONCERT YOUNG HIT YOUNG BEAT -Tập 1
11:00 PM
Ghế Đỏ-Tập 4
11:15 PM
MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180-MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180
11:30 PM
Không Gian Kí Ức-Tập 7