LỊCH PHÁT SÓNG: Thứ Ba, 23/09

12:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
12:30 AM
Thế Giới DJ-Nguyen Nhac
1:30 AM
Rew-Tập 16
2:00 AM
Jpop-Tập 23
2:30 AM
Nhạc Phim-Tập 16
3:00 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
5:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
6:00 AM
Thế Giới DJ-Giang Nguyen
7:00 AM
Rock-Tập 16
7:30 AM
Đội Đặc Nhiệm Học Đường-Tập 7
7:45 AM
Tạp Chí Thời Trang -Tập 17
8:00 AM
KPop-Tập 28
8:30 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
9:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
9:45 AM
Vpop +-Vpop +
10:00 AM
Hạt Giống Âm Nhạc-Tập 17
10:30 AM
Ra Đa 123-Tập 29
11:00 AM
YAN Special-Yamaha rew tour - Khơi dậy đam mê
11:30 AM
radio 88.8-Tập 21
12:00 PM
YAN Star-Tập 33
12:30 PM
Sao A - Z-Tập 12
1:00 PM
DRAMA-Người đẹp và quái vật - Tập 21
2:00 PM
Rew-Tập 16
2:30 PM
Hạt Giống Âm Nhạc-Tập 17
3:00 PM
Giờ Phim Ngắn-Tập 8
3:30 PM
Vpop +-Vpop +
4:00 PM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
4:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
5:00 PM
Tạp Chí Thời Trang -Tập 17
5:15 PM
Ghế Đỏ-Tập 49
5:30 PM
radio 88.8-Tập 21
6:00 PM
Một Ngày Mới-S4 - tập 10
6:30 PM
DRAMA-Người đẹp và quái vật - Tập 22
7:30 PM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 31
8:00 PM
100 Độ Yan-Tập 39
8:30 PM
YAN Around-S4 - tập 7
9:30 PM
Gương Mặt Kế Tiếp-Tập 2
10:15 PM
Đội Đặc Nhiệm Học Đường-Tập 7
10:30 PM
DRAMA-Người đẹp và quái vật - Tập 22
11:30 PM
Bánh Gato-Tập 39