LỊCH PHÁT SÓNG: Thứ Tư, 01/04

12:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
12:30 AM
Thế Giới DJ-Huy Donald
1:30 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
2:00 AM
KPop-KPop
2:30 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
3:45 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
5:15 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
6:00 AM
Thế Giới DJ-Thái Hà
7:00 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
7:30 AM
Acoustic-Acoustic
8:00 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
8:30 AM
Lucky 6-Tập 14
9:00 AM
Phim hoạt hình-larva
9:15 AM
MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180-MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180
9:30 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
9:45 AM
Vpop +-Vpop +
10:00 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
10:30 AM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 12
11:30 AM
Bếp Chiến-Tập 9
12:00 PM
Chỉ có thể là Yan -Tập 10
12:30 PM
YAN Star-Tập 7
1:00 PM
Nhạc Theo Chủ Đề-Tập 7
1:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
2:00 PM
Hạt Giống Âm Nhạc-Hạt Giống Âm Nhạc
2:30 PM
KPop-KPop
3:00 PM
Acoustic-Acoustic
3:30 PM
Vpop +-Vpop +
3:45 PM
MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180-MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180
4:00 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
4:30 PM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
5:15 PM
Vpop 20-Tập 13
6:00 PM
Chỉ có thể là Yan -Tập 9
6:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
7:00 PM
Phim hoạt hình-larva
7:15 PM
MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180-MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180
7:45 PM
OFF THE ROCKERS - TRÒ ĐÙA TRÊN PHỐ-Tập 9
8:00 PM
YAN Star-Tập 8
8:30 PM
100 Độ Yan-Tập 14
9:00 PM
Bếp Chiến-Tập 10
9:30 PM
Ghế Đỏ-Tập 11
9:45 PM
radio 88.8-Tập 6
10:15 PM
Không Gian Kí Ức-Tập 10
11:00 PM
Phim hoạt hình-Larva
11:15 PM
MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180-MVs/Zoom/Boom/Mẹo Hay 180
11:30 PM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề