LỊCH PHÁT SÓNG: Thứ Sáu, 31/07

12:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
12:00 AM
Yan Cine-Trả Thù
12:15 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
1:30 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
2:00 AM
KPop-Tập 13
2:30 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
3:00 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
5:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
6:00 AM
KPop-Tập 13
6:30 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
7:00 AM
Bánh Gato-Tập 31
7:30 AM
Nhạc Theo Chủ Đề-Nhạc Theo Chủ Đề
8:00 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
8:30 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
9:00 AM
Phim hoạt hình-Lava
9:30 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
9:45 AM
Vpop +-Vpop +
10:00 AM
Hạt Giống Âm Nhạc-Tập 12
11:00 AM
Chỉ có thể là Yan -Tập 28
11:30 AM
Một Ngày Mới-Tập 6
12:00 PM
Vpop 20-Tập 30
1:00 PM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 29
1:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
2:00 PM
Hạt Giống Âm Nhạc-Tập 12
3:00 PM
Lucky 6-Tập 31
3:30 PM
Ra Đa 123-Tập 22
4:00 PM
Yan Cine-Trả Thù
6:00 PM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 29
6:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
8:00 PM
Urban Beat - Nhịp Điệu Phố-Tập 5
8:30 PM
Mộc -Tập 5
9:00 PM
We 10-Tập 31
10:00 PM
Yan Cine-The House That Never Dies (P) Kinh Thành Nhà Số 81