LỊCH PHÁT SÓNG: Thứ Ba, 02/09

12:30 AM
Thế Giới DJ-Hung Seven
1:30 AM
Rock-Tập 14
2:00 AM
Jpop-Tập 22
2:30 AM
Bling Bling-Tập 14
3:00 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
5:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
6:00 AM
Thế Giới DJ-Giang Nguyen
7:00 AM
Electro-Tập 14
7:30 AM
Đội Đặc Nhiệm Học Đường-Tập 4
7:45 AM
Tạp Chí Thời Trang -Tập 15
8:00 AM
Bling Bling-Tập 14
8:30 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
9:45 AM
Vpop +-Vpop +
10:00 AM
Hạt Giống Âm Nhạc-Tập 16
10:30 AM
Ra Đa 123-Tập 25
11:00 AM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 27
11:30 AM
radio 88.8-Tập 20
12:00 PM
YAN Star-Tập 30
12:30 PM
360 Hà Nội-Tập 5
1:00 PM
DRAMA-Người đẹp và quái vật - Tập 6
2:00 PM
KPop-Tập 27
2:30 PM
Hạt Giống Âm Nhạc-Tập 16
3:00 PM
Giờ Phim Ngắn-Tập 6
3:30 PM
Vpop +-Vpop +
4:00 PM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
4:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
5:00 PM
Ghế Đỏ-Tập 44
5:15 PM
BTS SCANDAL 2 -Tập 4
5:30 PM
YAN CHAT-Tập 15
6:00 PM
Một Ngày Mới-S4 tập 9
6:30 PM
DRAMA-Người đẹp và yêu quái - Tập 6
7:30 PM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 28
8:00 PM
radio 88.8-Tập 36
8:30 PM
YAN Around-S4 tập 6 - Quảng Ninh
9:30 PM
YAN Star-Tập 30
10:00 PM
Ghế Đỏ-Tập 44
10:15 PM
Đội Đặc Nhiệm Học Đường-Tập 4
10:30 PM
DRAMA-Người đẹp và yêu quái - Tập 7
11:45 PM
BTS SCANDAL 2 -Tập 4