LỊCH PHÁT SÓNG: Thứ Sáu, 01/08

12:00 AM
Rock-Tập 12
12:30 AM
Thế Giới DJ-Hiwatts
1:30 AM
Lucky 6-Tập 31
2:00 AM
KPop-Tập 24
2:30 AM
Bling Bling-Tập 12
3:00 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
5:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
6:00 AM
Thế Giới DJ-Hiwatts
7:00 AM
Bánh Gato-Tập 31
7:30 AM
Pop Profile-Tập 5
8:00 AM
KPop-Tập 24
8:30 AM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
9:00 AM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
9:45 AM
Vpop +-Vpop +
10:00 AM
Hạt Giống Âm Nhạc-Tập 13
10:30 AM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 23
11:00 AM
Đội Đặc Nhiệm Học Đường-Tập 10
11:15 AM
Ghế Đỏ-Tập 44
11:30 AM
Một Ngày Mới-S2 - Tập 7
12:00 PM
Vpop 20-Tập 30
1:00 PM
DRAMA-Chuyện ở PORTLAND S2 Tập 13
2:00 PM
Jpop-Tập 19
2:30 PM
MUSICAL-Những ngày mưa đến muộn
3:30 PM
Vpop +-Vpop +
3:45 PM
Mẹo Hay 180-Mẹo Hay 180
4:00 PM
Thực Đơn Vpop-Thực Đơn Vpop
4:30 PM
Nhạc Tổng Hợp -Nhạc Tổng Hợp
5:00 PM
Chỉ có thể là Yan -Tập 25
6:00 PM
Pop Profile-Tập 5
6:30 PM
DRAMA-Mỹ Nam Nhà Bên - Tập 1
7:30 PM
100 Độ Yan-Tập 31
8:00 PM
Ghế Đỏ-Tập 44
8:15 PM
360 Hà Nội-Tập 6
8:45 PM
Đội Đặc Nhiệm Học Đường-Tập 11
9:00 PM
We 10-Tập 31
10:00 PM
YAN Star-Tập 26
10:30 PM
DRAMA-Mỹ Nam Nhà Bên - Tập 1
11:30 PM
BẢN TIN GiẢI TRÍ- WAZZUP -Tập 23